top of page

 

Delo zavoda se osredotoča na obnavljanje ekosistemov, vzpostavljanje kakovostnih načinov bivanja ter razvijanje odpornosti na izzive, ki jih prinašajo ekonomska nestabilnost, družbena fragmentacija, podnebne spremembe ter vodne in prehranske krize.

 

Delo zavoda povezuje ljudi različnih krajev, jezikov in kultur, ki imajo izkušnje na teh področjih, z namenom  izmenjave in soustvarjanja znanj o sonaravnih in kakovostnih načinih bivanja, ki se osredotočajo na skrb za zemljo in njeno obnavljanje, regenerativno pridelavo hrane ter zdravje in blaginjo skupnosti.

 

V luči omenjenih družbenih in okoljskih izzivov si zavod prizadeva odpirati poti za mlade ljudi in družine, ki si želijo ponovno vzpostaviti stik z zemljo ter živeti bolj umirjeno življenje v medsebojnem sodelovanju.

Gorca Earth CARE ponuja medgeneracijski prostor za raziskovanje in izobraževanje o

 • alternativnih ekonomijah;

 • alternativnih oblikah družbenega organiziranja;

 • alternativnih oblikah dela / preživljanja

 • alternativnih načinih mišljenja, povezovanja in so-bivanja;

 • alternativnih pristopih k alternativam – brez dogmatizma.
   

Izvajamo družbene in ekološke eksperimente s katerimi ljudi vabimo k:

 • postavljanju drugačnih vprašanj,

 • vzpostavljanju novih odnosov,

 • spopadanju s težavnimi temami,

 • iskanju drugačnih /novih virov radosti,

 • in zamišljanju drugačnih možnosti za so-bivanje na tem planetu.

bottom of page